Organizacja ruchu w okolicy: nowe znaki

IMG_3565.jpg

Od kilku dni wkopywane są nowe słupy i instalowane nowe znaki drogowe. W całej okolicy ma być strefa ruchu z ograniczeniem prędkości do 30km/h. Co ważniejsze, egzekwowalne staną się znowu zakazy parkowania, bo Straż Miejska może interweniować w strefie ruchu.

Plan zagospodarowania: uwagi rozpatrzone

Opublikowany został wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej okolicy. Ponieważ jednak nie każdy gotów jest na lekturę 400 stron, przedstawiam w skrócie najważniejsze zmiany w planie:

 • Wszystkie ogrody działkowe w okolicy pozostają, ale pod warunkiem publicznej dostępności, co jest warunkiem ich zachowania. Koniec z zamykaniem się na klucz.
 • Wszystkie ogrody działkowe w okolicy mogą być kiedyś przekształcone w parki.
 • Będzie przedłużenie ul. Żaryna do ul. Boboli (droga 2KDL) — pomimo licznych protestów.
 • Będzie przedłużenie ul. Chodkiewicza do ul. Miłobędzkiej — również pomimo wielu protestów.
 • Skwer przy oranżerii (B3.1ZP) ma pozostać zielenią, bez dodatkowej zabudowy.
 • Miasto rezygnuje z placu (D1), jaki miał powstać naprzeciwko wylotu ul. Narbutta. Pozostają działki.
 • Nie będzie parkingów w miejscu zieleni: miasto rezygnuje z wyznaczania nowych miejsc parkingowych kosztem ogrodów działkowych (zarówno im. M. Berezowskiej i „Rakowiec”), nie będzie też parkingów przy ul. Boboli.
 • Koniec z reklamą wielkoformatową, również na terenie działek.
 • Wjazd w ulicę Żaryna od ul. Boboli (naprzeciwko ul. Rakowieckiej) będzie placem (5KD-PM).
 • Nie będzie przejazdu samochodem ulicą Żaryna do ul. Żwirki i Wigury. Plac (4KD-PM) będzie rozdzielał ulice.
 • Usługi oświaty lub kultury na terenie gdzie obecnie znajduje się biuro sprzedaży Eko-Parku (C1.2 U-O/U-K). Wreszcie jedno miejsce, gdzie ma szansę pojawić się kiedyś przedszkole lub szkoła.

Tymczasem MPRO…

Prace nad przyłączami energetycznymi wykonywane we wrześniu 2014.
Prace nad przyłączami energetycznymi wykonywane we wrześniu 2014.
Kontynuacja prac, listopad 2014. W ostatnich dniach miały miejsce wyłączenia prądu w okolicznych budynkach. Było to związane z budową przyłączy energetycznych dla planowanych biurowców.
Kontynuacja prac, listopad 2014. W ostatnich dniach miały miejsce wyłączenia prądu w okolicznych budynkach. Było to związane z budową przyłączy energetycznych dla planowanych biurowców.

Na stronach Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych przeczytać możemy o „misji” firmy. Dowiemy się stamtąd między innymi, że:

Nasza misja — ekologia. Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia pracowników firmy ogrodniczej, cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej.

Dalej możemy przeczytać też o „zmienianiu miejskiej dżungli w enklawy zieleni”.

Tymczasem pomimo licznych protestów, wbrew opracowywanemu planowi zagospodarowania, wbrew własnej misji, MPRO twardo buduje nowe biurowce na niewielkim terenie zielonym obok palmiarni, w miejscu które do zabudowy się nie nadaje.

Robi to spółka miejska, bo właścicielem MPRO jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Czy miasto powinno zajmować się działalnością deweloperską? Jak się okazuje, na to pytanie odpowiedziała Najwyższa Izba Kotroli w 2011 roku. Wyniki kontroli NIK dotyczącej spółek miejskich nie pozostawiają wątpliwości:

Biurowce MPRO omawiane na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (27.10.2014) dyskutowana była realizowana przez MPRO zabudowa terenów zielonych obok nas. Odbyło się to dzięki p. Halinie Siemko-Tomaszewskiej (Stowarzyszenie Parkowy Mokotów), która wystąpiła z prezentacją „Proces rejestrowania pomników przyrody i zespołu przyrodniczo–krajobrazowego na terenie działki MPRO Sp. z o.o.”.

Pani Siemko-Tomaszewska zwracała m.in. uwagę na:

 • niespójność polskich systemów instytucjonalnych,
 • działanie władzy w Polsce (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej),
 • fragmentaryczne (nie systemowe) podejście do podejmowania decyzji przez organizacje samorządowe,
 • fakt, że jest to interesujące studium przypadku także dlatego, że działania dotyczą jednoosobowej spółki m.st. Warszawy.

Protokół z posiedzenia jest dostępny publicznie i jest wart przeczytania. Dowiemy się między innymi, że p. Siemko-Tomaszewska zwróciła uwagę na złą strategię miasta wobec działań miejskich spółek niezgodnych z celem ich powołania (budownictwem mieszkaniowym zajmuje się przedsiębiorstwo ogrodnicze).

Wybrane reakcje radnych:

 • Radny Andrzej Melak przywołując obchody 90-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych wyraził niezadowolenie z faktu świadomego niszczenia terenów zielonych i istniejącego drzewostanu przez MPRO [...]
 • Przewodniczący Komisji Dariusz Figura oraz Wiceprzewodniczący Bogdan Żuber zauważyli, że realizacja zadań inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami poszczególnych inwestorów (w tym miejskie spółki) i świadczy o złej polityce miasta oraz braku woli dzielnic m.st. Warszawy.

Nowe osiedle Eko-Park

vis1.png
vis2.png
vis3.png

Eko-Park planuje wybudowanie osiedla na działce 24/2 (trójkąt wcinający się w Park-Cmentarz Żołnierzy Radzieckich). Według obecnych planów stanąć tam mają trzy budynki, w każdym będzie po osiem mieszkań. Do tego powstaną 83 miejsca parkingowe. Dojazd do nowych budynków zorganizowany będzie uliczką pomiędzy obecnymi osiedlami Grazioso i Violino.

Spotkanie z przedstawicielami Eko-Parku

Zarząd stowarzyszenia Parkowy Mokotów zaprasza na spotkanie z przedstawicielami firmy Eko-Park, które odbędzie się 10 września 2014, o godzinie 19:00, na parterze budynku biurowego (siedziby) Eko-Parku.

Głównym tematem spotkania będzie planowana zabudowa działki 24/2, graniczącej ze wspólnota Violino (słynny trójkąt).

Na spotkaniu przedstawiony także będzie aktualny stan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Chodkiewicza, sprawa zabudowy terenu przed restauracją Izumi Sushi (biurowce MPRO) i kilka innych tematów.

Udało się! Będzie nowa ul. Kulskiego

Urząd Miasta przedstawił wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach warszawskiego budżetu partycypacyjnego. W naszym rejonie (pierwszym) do sfinansowania zakwalifikowane zostały dwa projekty:

 • 7: PORZĄDKOWANIE UL. KULSKIEGO - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI (175 000 zł, 628 głosów)
 • 4: ŁAWKI PARKOWE + KOSZE NA ŚMIECI (60 000 zł, 613 głosów, rejon ulic: Woronicza, Maklakiewicza, Malawskiego, Etiudy Rewolucyjnej, Miączyńskiej)

Projekt 29 (PORZĄDKOWANIE UL. KULSKIEGO - NOWY CHODNIK, 53 000 zł) był tuż dalej, z 569 głosami i nie został zakwalifikowany.

Więcej o projektach można dowiedzieć się wyszukując je w bazie projektów.

Nasuwa się od razu kilka spostrzeżeń:

 • Udało się nam zmobilizować i zagłosować, co jest dużym osiągnięciem!
 • Na pewno jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej przygotowując się dobrze do przyszłorocznego budżetu i współpracując.
 • Każdy głos ma znaczenie: tylko 44 głosów zabrakło do tego, żebyśmy mieli wygodny chodnik przy Kulskiego.
 • Mobilizacja do głosowania będzie miała duże znaczenie, bo nasz rejon 1 jest duży i obejmuje również tak duże osiedla jak SBM Politechnika i Marina Mokotów.

Projekt odnowienia ulicy Kulskiego został przygotowany i zgłoszony przez Panią Halinę Siemko-Tomaszewską (Stowarzyszenie Parkowy Mokotów). Gratulacje!

Odnawiamy ulicę Kulskiego

plakat-1.png

Mamy szansę wykorzystać pieniądze z miejskiego „budżetu partycypacyjnego” na odnowienie i przebudowanie zapuszczonej w tej chwili ulicy Kulskiego.

Co to jest budżet partycypacyjny? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos.

Środki finansowe na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu zostały wydzielone z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, a część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Projekt odnowienia ulicy Kulskiego został przygotowany i zgłoszony przez Panią Halinę Siemko-Tomaszewską (Stowarzyszenie Parkowy Mokotów). Jedyne, co jeszcze trzeba zrobić to zagłosować. Nie straćmy tej szansy!

Głosować można przez Internet (najłatwiej i najszybciej!) pod adresem http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie/ (Mokotów, Rejon 1, Projekty nr 7 i 29, koniecznie należy potwierdzić po otrzymaniu E-maila), lub wypełniając kartę do głosowania (jest w załącznikach, wypełnioną należy wrzucić do urny w urzędzie dzielnicy lub wysłać do urzędu pocztą). Można też osobiście zagłosować w Wydziale Obsługi Mieszkańców na ul. Rakowieckiej 28/27 w dniach 23-27 czerwca.

Więcej na temat projektów można dowiedzieć się na spotkaniach co wieczór w dniach 23-25 czerwca, między 19:00 a 20:00, w sali na parterze biurowca naprzeciwko sklepu Deli (przy rogu ulic Chodkiewicza i Żaryna).

Opisy projektów można również znaleźć poniżej w załącznikach.

Każdy głos się liczy, zrobić nie trzeba wiele — przyłóżmy się!

MPRO sprzedaje działki

mpro-ogloszenie-2014-02-07.png

MPRO sprzedaje działki

Nie każdy wie, że MPRO sprzedaje od jakiegoś czasu swoje działki w Warszawie, w tym dwie znajdujące się tuż obok nas: skwer/park przy palmiarni, pomiędzy ulicami Biały Kamień i Żaryna, oraz Boboli 11, gdzie obecnie znajduje się budynek z restauracją „Biały Domek” (Warszawa sprzedaje działki perełki).

Skwer przy palmiarni sprzedawany jest razem z warunkami zabudowy i pozwoleniem na budowę biurowców-pawilonów.

Pełen tekst ogłoszenia jest w załączniku poniżej. Otwarcie ofert na Boboli 11 było 6 lutego, zaś 24 lutego jest planowane otwarcie ofert na skwer przy palmiarni.

A my? Czy będziemy solić?

Niektóre dzielnice rozważają zaprzestanie posypywania ulic solą w zimie. Ludzie mają dość zniszczonej zieleni, zniszczonych butów, poranionych łap psów i wnoszonej do domów solnej brei.

A my? Wiele wspólnot w okolicy nadal posypuje chodniki solą. Jest to znacznie wygodniejsze dla firmy, która jest odpowiedzialna za odśnieżanie: można posypać solą i mniej się napracować. Za to my wszyscy na tym tracimy.

Jak co roku przypominam o sprawie, bo często wystarczy jedna decyzja zarządu, żeby zamiast kupować sól lub mieszankę piasku z solą, zamówić sam piasek. Albo zamówić odgarnianie pługiem z obrotową szczotką, którego jeden przejazd zostawia chodnik wyczyszczony do gołego betonu — wiele wspólnot w okolicy ma tak właśnie oczyszczane chodniki.

Co zdecydujemy?

Subskrybuje zawartość