Tajemniczy wybieg

IMG_5105.jpg
IMG_5106.jpg

Na rogu Kulskiego i Chodkiewicza pojawiło się nowe ogrodzenie. Budzi zaciekawienie, bo ogrodzonym kawałkiem chodnika nie da się już do nikąd dojść. Zdania są podzielone co do jego przeznaczenia, ale większość mieszkańców okolicy uważa, że to wybieg i czeka na pojawienie się dzikich zwierząt. Krążą plotki, że stanie się to wraz z nadejściem wiosny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

Jak można dowiedzieć się z artykułu w Gazecie Stołecznej, MPRO zmienia nazwę na „Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji“:

„To przejaw zmiany podejścia do tej spółki — ratusz chce ją intensywniej wykorzystywać jako inwestora zastępczego wielu miejskich inwestycji.”

Jedną z tych miejskich inwestycji jest planowana budowa biurowców na skwerze przy oranżerii — stojąca w jawnej sprzeczności z opracowanym już planem zagospodarowania.

Dotąd ze strony Urzędu Miasta słyszeliśmy obłudne i mało przekonujące tłumaczenia, że miasto nie wpływa na działanie posiadanych przez siebie spółek. Teraz, przy nowej nazwie i zadaniach spółki, trudno będzie nadal tak udawać.

To miasto próbuje budować biurowce na skwerze, wbrew własnemu planowi zagospodarowania.

Przyszłość Pola Mokotowskiego: spotkanie

pole_plakat_03.jpg

Miasto zaczęło konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Pola Mokotowskiego. W związku z tym, zarząd Stowarzyszenia Parkowy Mokotów zaprasza mieszkańców osiedla na spotkanie, które odbędzie się 26 czerwca o godzinie 19:00, w sali na parterze Centrum Biurowego — naprzeciwko sklepu Deli.

Jak zagospodarować Pole Mokotowskie? Ruszają konsultacje

PLakat debaty.jpg

Już w niedzielę ruszają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Pola Mokotowskiego. Pierwsze spotkanie (panel dyskusyjny) odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w budynku Biblioteki Narodowej. Warto wziąć udział w tym procesie, jeśli chcemy mieć wpływ na naszą okolicę.

Labo…

IMG_4489.JPG

Temat szyldów, reklam i wyklejek na szybach czasem się pojawia na forum. Tym razem nieco humorystycznie.

Organizacja ruchu w okolicy: nowe znaki

IMG_3565.jpg

Od kilku dni wkopywane są nowe słupy i instalowane nowe znaki drogowe. W całej okolicy ma być strefa ruchu z ograniczeniem prędkości do 30km/h. Co ważniejsze, egzekwowalne staną się znowu zakazy parkowania, bo Straż Miejska może interweniować w strefie ruchu.

Plan zagospodarowania: uwagi rozpatrzone

Opublikowany został wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej okolicy. Ponieważ jednak nie każdy gotów jest na lekturę 400 stron, przedstawiam w skrócie najważniejsze zmiany w planie:

 • Wszystkie ogrody działkowe w okolicy pozostają, ale pod warunkiem publicznej dostępności, co jest warunkiem ich zachowania. Koniec z zamykaniem się na klucz.
 • Wszystkie ogrody działkowe w okolicy mogą być kiedyś przekształcone w parki.
 • Będzie przedłużenie ul. Żaryna do ul. Boboli (droga 2KDL) — pomimo licznych protestów.
 • Będzie przedłużenie ul. Chodkiewicza do ul. Miłobędzkiej — również pomimo wielu protestów.
 • Skwer przy oranżerii (B3.1ZP) ma pozostać zielenią, bez dodatkowej zabudowy.
 • Miasto rezygnuje z placu (D1), jaki miał powstać naprzeciwko wylotu ul. Narbutta. Pozostają działki.
 • Nie będzie parkingów w miejscu zieleni: miasto rezygnuje z wyznaczania nowych miejsc parkingowych kosztem ogrodów działkowych (zarówno im. M. Berezowskiej i „Rakowiec”), nie będzie też parkingów przy ul. Boboli.
 • Koniec z reklamą wielkoformatową, również na terenie działek.
 • Wjazd w ulicę Żaryna od ul. Boboli (naprzeciwko ul. Rakowieckiej) będzie placem (5KD-PM).
 • Nie będzie przejazdu samochodem ulicą Żaryna do ul. Żwirki i Wigury. Plac (4KD-PM) będzie rozdzielał ulice.
 • Usługi oświaty lub kultury na terenie gdzie obecnie znajduje się biuro sprzedaży Eko-Parku (C1.2 U-O/U-K). Wreszcie jedno miejsce, gdzie ma szansę pojawić się kiedyś przedszkole lub szkoła.

Tymczasem MPRO…

Prace nad przyłączami energetycznymi wykonywane we wrześniu 2014.
Prace nad przyłączami energetycznymi wykonywane we wrześniu 2014.
Kontynuacja prac, listopad 2014. W ostatnich dniach miały miejsce wyłączenia prądu w okolicznych budynkach. Było to związane z budową przyłączy energetycznych dla planowanych biurowców.
Kontynuacja prac, listopad 2014. W ostatnich dniach miały miejsce wyłączenia prądu w okolicznych budynkach. Było to związane z budową przyłączy energetycznych dla planowanych biurowców.

Na stronach Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych przeczytać możemy o „misji” firmy. Dowiemy się stamtąd między innymi, że:

Nasza misja — ekologia. Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia pracowników firmy ogrodniczej, cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej.

Dalej możemy przeczytać też o „zmienianiu miejskiej dżungli w enklawy zieleni”.

Tymczasem pomimo licznych protestów, wbrew opracowywanemu planowi zagospodarowania, wbrew własnej misji, MPRO twardo buduje nowe biurowce na niewielkim terenie zielonym obok palmiarni, w miejscu które do zabudowy się nie nadaje.

Robi to spółka miejska, bo właścicielem MPRO jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Czy miasto powinno zajmować się działalnością deweloperską? Jak się okazuje, na to pytanie odpowiedziała Najwyższa Izba Kotroli w 2011 roku. Wyniki kontroli NIK dotyczącej spółek miejskich nie pozostawiają wątpliwości:

Biurowce MPRO omawiane na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (27.10.2014) dyskutowana była realizowana przez MPRO zabudowa terenów zielonych obok nas. Odbyło się to dzięki p. Halinie Siemko-Tomaszewskiej (Stowarzyszenie Parkowy Mokotów), która wystąpiła z prezentacją „Proces rejestrowania pomników przyrody i zespołu przyrodniczo–krajobrazowego na terenie działki MPRO Sp. z o.o.”.

Pani Siemko-Tomaszewska zwracała m.in. uwagę na:

 • niespójność polskich systemów instytucjonalnych,
 • działanie władzy w Polsce (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej),
 • fragmentaryczne (nie systemowe) podejście do podejmowania decyzji przez organizacje samorządowe,
 • fakt, że jest to interesujące studium przypadku także dlatego, że działania dotyczą jednoosobowej spółki m.st. Warszawy.

Protokół z posiedzenia jest dostępny publicznie i jest wart przeczytania. Dowiemy się między innymi, że p. Siemko-Tomaszewska zwróciła uwagę na złą strategię miasta wobec działań miejskich spółek niezgodnych z celem ich powołania (budownictwem mieszkaniowym zajmuje się przedsiębiorstwo ogrodnicze).

Wybrane reakcje radnych:

 • Radny Andrzej Melak przywołując obchody 90-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych wyraził niezadowolenie z faktu świadomego niszczenia terenów zielonych i istniejącego drzewostanu przez MPRO [...]
 • Przewodniczący Komisji Dariusz Figura oraz Wiceprzewodniczący Bogdan Żuber zauważyli, że realizacja zadań inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami poszczególnych inwestorów (w tym miejskie spółki) i świadczy o złej polityce miasta oraz braku woli dzielnic m.st. Warszawy.

Nowe osiedle Eko-Park

vis1.png
vis2.png
vis3.png

Eko-Park planuje wybudowanie osiedla na działce 24/2 (trójkąt wcinający się w Park-Cmentarz Żołnierzy Radzieckich). Według obecnych planów stanąć tam mają trzy budynki, w każdym będzie po osiem mieszkań. Do tego powstaną 83 miejsca parkingowe. Dojazd do nowych budynków zorganizowany będzie uliczką pomiędzy obecnymi osiedlami Grazioso i Violino.

Subskrybuje zawartość