MPRO sprzedaje działki

mpro-ogloszenie-2014-02-07.png

MPRO sprzedaje działki

Nie każdy wie, że MPRO sprzedaje od jakiegoś czasu swoje działki w Warszawie, w tym dwie znajdujące się tuż obok nas: skwer/park przy palmiarni, pomiędzy ulicami Biały Kamień i Żaryna, oraz Boboli 11, gdzie obecnie znajduje się budynek z restauracją „Biały Domek” (Warszawa sprzedaje działki perełki).

Skwer przy palmiarni sprzedawany jest razem z warunkami zabudowy i pozwoleniem na budowę biurowców-pawilonów.

Pełen tekst ogłoszenia jest w załączniku poniżej. Otwarcie ofert na Boboli 11 było 6 lutego, zaś 24 lutego jest planowane otwarcie ofert na skwer przy palmiarni.

A my? Czy będziemy solić?

Niektóre dzielnice rozważają zaprzestanie posypywania ulic solą w zimie. Ludzie mają dość zniszczonej zieleni, zniszczonych butów, poranionych łap psów i wnoszonej do domów solnej brei.

A my? Wiele wspólnot w okolicy nadal posypuje chodniki solą. Jest to znacznie wygodniejsze dla firmy, która jest odpowiedzialna za odśnieżanie: można posypać solą i mniej się napracować. Za to my wszyscy na tym tracimy.

Jak co roku przypominam o sprawie, bo często wystarczy jedna decyzja zarządu, żeby zamiast kupować sól lub mieszankę piasku z solą, zamówić sam piasek. Albo zamówić odgarnianie pługiem z obrotową szczotką, którego jeden przejazd zostawia chodnik wyczyszczony do gołego betonu — wiele wspólnot w okolicy ma tak właśnie oczyszczane chodniki.

Co zdecydujemy?

Projekt planu zagospodarowania i dyskusja publiczna: ostatni dzwonek

plan.png

Od 2 września wyłożony jest do wglądu gotowy projekt planu zagospodarowania dla naszych okolic. Nie trzeba nawet jechać do urzędu, żeby go zobaczyć — jest dostępny w internecie, na stronie BIP Urzędu Miasta lub tutaj (jako załączniki PDF na końcu).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 września 2013 r. w Centrum ŁOWICKA w Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Łowicka 21, o godzinie 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 23 października 2013r.

Dla tych, którzy dotąd nie śledzili prac nad planem, najważniejsze zmiany dla naszej okolicy to:

  • Likwidacja wszystkich ogródków działkowych (poza możliwym zachowaniem ogrodu „Rakowiec”).
  • Przebicie ul. Żaryna do ul. Boboli.
  • Przebicie ul. Żaryna do ul. Żwirki i Wigury (bez przejazdu samochodowego, planowany tam plac ma być dla pieszych i rowerzystów).
  • Przebicie ul. Miłobędzkiej do ul. Racławickiej.
  • Ul. Narbutta zakończona placem.
  • Parkingi wzdłuż ul. Boboli (podobne do tych przy Al. Niepodległości).
  • Nowe budynki mogą powstać: przy osiedlu Oranżeria I na odcinku od Rostafińskich do Żaryna wzdłuż ul. Boboli, przy ul. Boboli na wysokości ul. Narbutta, przy ul. Kulskiego w miejscu obecnych ogródków działkowych.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji projektu (jakie udało mi się zauważyć):

  • C3: znikły usługi oświaty. Pojawiło się za to malutkie miejsce na usługi oświaty/kultury w C1.2.
  • B3 (dawniej oznaczane jako B5), czyli skwer przy palmiarni/oranżerii: miasto dalej planuje tu zieleń publiczną (park), równocześnie budując w tym miejscu biurowce za pośrednictwem spółki MPRO. Nikt (informowani przeze mnie dziennikarze też nie) nie widzi w tym konfliktu.

Nie jest jasne jak miasto zamierza wprowadzić pewne zmiany (np. C3 jest obecnie własnością Eko-Parku — czy miasto odkupi ten teren?), ani kiedy zostaną wprowadzone (budowa i utrzymanie takiej ilości parków to ogromna inwestycja). Wiadomo jednak, że ten plan zagospodarowania określi dokładnie rozwój okolicy. Wiadomo też, że zmiana planu w późniejszym terminie jest praktycznie niemożliwa.

Jeśli ktoś chce wpłynąć na naszą okolicę, to jest to ostatni dzwonek. Po 23 października możliwość wprowadzenia zmian jest ostatecznie zamknięta.

Kwitnące wiśnie: ostatni raz?

Kwitnąca wiśnia przy restauracji Izumi Sushi
Kwitnąca wiśnia przy restauracji Izumi Sushi
Drzewa na skwerze od strony ulicy Biały Kamień
Drzewa na skwerze od strony ulicy Biały Kamień

Cieszmy się kwitnącymi na skwerze przy palmiarni wiśniami. To może być już ostatni raz, kiedy je widzimy: w tym miejscu miasto (poprzez spółkę MPRO, której jest właścicielem) wybuduje biurowce. Wybuduje, bo samo sobie wydało już warunki zabudowy, pomimo że w opracowywanym przez to samo miasto planie zagospodarowania ten teren ma pozostać jako zielony.

Jeśli ktoś chce coś jeszcze zdziałać w tej sprawie, to można co najwyżej zainteresować problemem radnych. Miasto może w każdej chwili zrezygnować z tej budowy.

Koniec z holowaniem

Z informacji uzyskanych w Straży Miejskiej: nie będzie więcej odholowywania samochodów zaparkowanych za zakazami zatrzymywania na naszych ulicach. Ponieważ nie są to drogi miejskie, ani strefa zamieszkania, ani strefa ruchu, to straży miejskiej nie wolno holować, pomimo istniejącego oznakowania.

Owszem, w ubiegłym roku holowano, ale „ktoś się odwołał i pracownicy mieli kłopoty”.

Uwaga na umowy Vectra!

Wielu z nas podpisało umowy promocyjne na TV, internet i/lub telefon z Vectrą. Warto wiedzieć, że Vectra zastawia na nas sprytną pułapkę: w (celowo) zagmatwanych warunkach promocji jest napisane, że po upływie 24 miesięcy okres zobowiązania przedłuża się automatycznie na kolejne 6 miesięcy. A wypowiedzieć umowę można tylko… na miesiąc przed upłynięciem owych 24 miesięcy.

Cały regulamin promocji Vectra jest niejasny, skomplikowany i obliczony na zastraszenie klienta. Niektóre punkty są wręcz ze sobą sprzeczne. Nieładnie, ale tak Vectra traktuje swoich klientów.

Uwaga więc — jeśli ktoś podpisał umowę, to gdyby myślał o zmianie operatora, warto spojrzeć na terminy i wypowiedzieć ją na miesiąc PRZED końcem 24-miesięcznego okresu promocyjnego.

Warunki zabudowy dla biurowców MPRO na skwerze: wydane

Fragment projektu planu: B5.1ZP to zieleń publiczna; zamiast niej MPRO postawi biurowce
Fragment projektu planu: B5.1ZP to zieleń publiczna; zamiast niej MPRO postawi biurowce

Zarząd Dzielnicy Mokotów wydał decyzję o warunkach zabudowy dla działek 3/14, 3/15 i 3/17, czyli skweru pomiędzy ulicami Żaryna a Biały Kamień, przy palmiarni. Decyzja umożliwia MPRO budowę biurowców.

Patrząc bardziej ogólnie: Miasto Stołeczne Warszawa dało swojej spółce pozwolenie na budowanie biurowców na terenie, który w opracowywanym przez to samo miasto projekcie planu zagospodarowania jest przeznaczony na zieleń publiczną (ZP).

Pełnej decyzji nie publikuję, bo o ile sama decyzja jest informacją publiczną, to nie mam pewności czy wymienione tam imiona i nazwiska osób, które złożyły protesty, są chronione jako dane osobowe. Osób tych było kilkadziesiąt, poza tym protesty i/lub odwołania złożyło Stowarzyszenie Parkowy Mokotów i wszystkie okoliczne wspólnoty.

Projekt planu zagospodarowania

Fragment projektu
Fragment projektu

Dla tych, którzy nie zdążyli się zapoznać z projektem planu zagospodarowania dla naszej okolicy (ulice Rostafińskich, Żaryna, Chodkiewicza, Biały Kamień), zamieszczam dokumenty (załączniki poniżej). Warto zajrzeć i uważnie przeczytać koncepcję. Dotyczy to nas wszystkich i na dziesiątki lat określi kierunek rozwoju okolicy.

Ostatnie dni na odwołania od podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste

Większość z nas dostała pisma informujące o podwyżce opłat za użytkowanie wieczyste (często 2,5-krotnej!) w pierwszej połowie grudnia, lada dzień upływa więc 30-dniowy termin składania odwołań. Więcej o procedurach można przeczytać w artykule z wyborcza.biz, lub w tym artykule.

Dla naszej okolicy „wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości” składamy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, zaadresowane do organu "Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa".

Niektóre wspólnoty szykują własny operat szacunkowy swoich nieruchomości. Warto wiedzieć, że takie dokumenty można dostarczyć później, jako uzupełnienie wniosku, sam wniosek jednak musi zostać złożony (lub wysłany na poczcie listem poleconym) do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu wnosi się opłaty w dotychczasowej wysokości. Jeśli SKO podtrzyma podwyżkę, dopłaca się różnicę, ale bez odsetek.

Zobacz już teraz co nam szykuje miasto

IMG_2620.jpg

W dniach 7-11 stycznia będzie można zapoznać się z obecnie tworzonymi wariantami planu zagospodarowania dla naszej okolicy oraz przyłączyć do inicjatywy Stowarzyszenia Parkowy Mokotów, które proponuje stworzyć własny, alternatywny wariant. Materiały będą prezentowane w godz. 19:00-20:00 w sali kompleksu biurowego przy ul. Żaryna 2B (parter, obok banku Millennium).

Warto przypomnieć, że warianty opracowywane przez miasto przewidują zrobienie z naszych osiedli trasy tranzytowej. W planie jest przedłużenie ul. Żaryna do Żwirki i Wigury z jednej strony, a ul. Boboli z drugiej — efektywnie tworzy to drugą ul. Rostafińskich, tylko znacznie węższą i tuż przy naszych oknach.

Subskrybuje zawartość